Opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Hieronder vind je een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. Je kan steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Het opvoedingsproject steunt op de algemene missie van de Broeders van Liefde.

Het opvoedingsproject van de basisscholen van de Broeders van Liefde wordt in de loop van het schooljaar 2014-2015 geactualiseerd en van kracht. Daarin zitten de 5 basisdoelen van het katholiek onderwijs vervat:

  1. Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiingskansen aan elk kind.
  2. Respect voor en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen.
  3. Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving.
  4. Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid.
  5. Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap.